KNIHY

  • „KŘEHKOSTI ANEB I V NEBI TO SMRDÍ“, KNIHA AUTORSKÝCH TEXTŮ A UMĚLECKÝCH FOTOGRAFIÍ, NAKLADATELSTVÍ VĚTRNÉ MLÝNY (KNIHA BYLA OCENĚNA 2. CENOU V LITERÁ RNÍ SOUTĚŽI
    MAGISTRÁ TU MĚSTA OSTRAVY „MĚSTO V POHYBU“)
  • „OSTRAVA – MĚSTO, KTERÉ SI NEHRAJE NA CITY“, KNIHA FOTOGRAFIÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PR PUBLIKACE
  • „KDYŽ CESTA ZNAMENÁ CÍL“, KNIHA DOKUMENTUJÍCÍ VÝSTAVBU DÁ LNICE D47 V ÚSEKU RUDNA-HRUŠOV PRO DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA
  • „ZATRACENÁ OSTRAVA – OSTRAVA ZATRACENÁ “, KNIHA MAPUJÍCÍ ZAUJÍMAVÁ , NEPOVŠIMNUTÁ A NEDOCENĚNÁ , ARCHITEKTONICKY ČI UMĚLECKY ZAJÍMAVÁ MÍSTA OSTRAVY

         ~~~

RADOVAN ŠŤASTNÝ

ADRESA:MILÍČOVA 8, OSTRAVA

TELEFON: 777 809 895

E-MAIL: HOMOHAPPY(AT)SEZNAM.CZ